KLM Flight Academy hervat vliegactiviteiten

Geplaatst op:

De KLM Flight Academy zal haar lesactiviteiten vanaf Groningen Airport Eelde hervatten vanaf 3 maart. In verband met de gestelde maatregelen vanwege het Coronavirus was de vliegschool genoodzaakt haar vliegoperatie stil te leggen.

Vertraging
Bijna 3 maanden lang was de vliegschool, in verband met de gestelde maatregelen rondom het corona-virus, niet in staat om haar lesactiviteiten tot uitvoer te brengen. Theorielessen konden op afstand doorgang vinden, maar de vlieglessen mochten niet plaatsvinden. Dit heeft geleid tot behoorlijke vertragingen in het vliegtraject.

Opstarten
De komende tijd zal er intensief worden gevlogen om deze achterstand weer in te kunnen lopen. In praktijk betekent dit dat er ook in de avonduren gevlogen zal worden. Nu er een aantal maanden niet is gevlogen vindt de vliegschool het belangrijk om haar omwonenden hierover op voorhand te informeren.

Geluidsoverlast beperken
De vliegschool doet haar uiterste best om de ervaren geluidshinder zo veel als mogelijk te beperken door het vermijden van woonkernen en het spreiden van haar activiteiten door het gehele luchtruim.
Enige geluidshinder is echter niet weg te nemen gezien het feit dat het oefenen van starts- en landingen een verplicht onderdeel van de training vormt. De woonkernen van Eelde/Paterswolde, Haren, Donderen,  Vries, Yde en Glimmen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden maar
KLM Flight Academy kan niet uitsluiten dat geluid daar wel hoorbaar kan zijn.

Inlopen achterstanden
De komende weken zullen in het teken staan van het inlopen van de opgelopen achterstanden.
De verwachting is dat de trainingen in de avond zullen blijven, maar de intensiteit zal hiervan afnemen.

Dit persbericht is gedeeld vanuit de KLM Flight Academy.