Luchthavens in Nederland gaan starten met elektrisch vliegen

Geplaatst op:

Dit is een gezamenlijk persbericht van de samenwerkende partijen. De regionale toelichting Groningen Airport Eelde vult PowerUp aan met onderzoek naar vliegen op waterstof vindt u hier. 

Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan testen met elektrisch
vliegen. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR - Koninklijk Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum. In de gezamenlijke leeromgeving Power Up is het doel voor de luchthavens om kennis op
te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. De testresultaten worden
gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa,
om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste
elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.


Potentie van elektrisch vliegen
Elektrisch vliegen is een technisch en economisch haalbare en snelle manier van vervoer om regio’s met elkaar
te verbinden, in eerste instantie binnen ca. 500 kilometer en met de potentie voor afstanden tot 1000
kilometer. Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek van M3 Consultancy, dat wijst op de snelle
ontwikkeling van de techniek. Het streven is om eerst in Nederland te experimenteren met 4- tot 9-zitters en
om op termijn een fijnmazig Europees netwerk op te bouwen en te vliegen met grotere toestellen.


Luchthavens in Nederland slaan handen ineen
Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: “Met de proef willen we gezamenlijk een actieve rol pakken bij de
doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde
omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch
vliegen binnen Europa. De proef is ook voor de regio belangrijk. Behalve de snelle verbindingen die ontstaan,
biedt elektrisch vliegen voor de Brainportregio kansen op het gebied van werkgelegenheid in bijvoorbeeld
laadsystemen.”


CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn enorm trots om aan te sluiten bij dit
consortium. Als een van de aanjagers van luchtvaartinnovatie met onze stichting Rotterdam The Hague
Innovation Airport (RHIA) zijn we nu iets meer dan twee jaar bezig met de ontwikkeling van het kleine
elektrische vliegen, met Koninklijke NLR en TU Delft. Via (hybride) elektrisch maar ook met waterstof. We
brengen onze data en onderzoeksresultaten in. We ontwikkelen graag met onze bestaande partnerships en
kunde in dit consortium verder aan elektrisch persoonsvervoer per vliegtuig. Met meerdere Nederlandse
vliegvelden hopen we dit proces te kunnen versnellen.”


“In januari is Groningen Airport Eelde gestart met het initiatief NXT Airport. We hebben de ambitie om de
luchthaven te verduurzamen. Deze samenwerking sluit hier perfect bij aan: binnen vijf jaar elektrische vluchten
vanaf Groningen Airport Eelde. We vinden het belangrijk om dit samen met de andere luchthavens te doen,
zodat in de toekomst duurzame verbindingen ontstaan tussen de belangrijke regio’s in Europa. In Noord-
Nederland hebben we veel kennis en initiatieven op het gebied van waterstoftechnologie. Groningen Airport
Eelde gaat zich daarom bezig houden met de potentie van elektrisch vliegen op groene waterstof,” zegt Meiltje
de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde.


“De Nederlandse luchthavens creëren op deze manier een leeromgeving voor elektrisch vliegen en starten in
dit vroege stadium met kennisontwikkeling. Met Nederland als proeftuin van de luchtvaart snijdt het mes aan
twee kanten. Onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid groeien en onze kennispositie en
vestigingsklimaat worden versterkt,” zegt Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol Group.
“Er is een grote behoefte aan demonstratieprojecten”, stelt Michel Peters, CEO van Koninklijke NLR. “Deze
proef sluit goed aan bij ons eigen onderzoek naar de mogelijkheid om het vliegbereik van een volledig
elektrisch aangedreven toestel te vergroten door gebruik te maken van waterstof. Ook willen we de ‘electric
turnaround’ goed in de vingers hebben. Dit is een verzameling van procedures en handelingen om een
(hybride) elektrisch vliegtuig veilig, efficiënt en effectief in te zetten. Allemaal stappen om de haalbaarheid van
elektrisch vliegen aan te tonen.”


Samenwerking in de regio’s
De proef wordt ondersteund door Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).
De luchthavens zoeken voor het project Power Up verder samenwerking met innovatieve bedrijven en startups.
Power Up biedt economische kansen voor de regio’s en het bedrijfsleven door innovatieve
samenwerkingen aan te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kansen op het gebied van batterijtechnologie,
elektrische vliegtuigmotoren en laadsystemen en mogelijkheden op het gebied van waterstoftechnologie en -
infrastructuur. Meer over de regionale kansen is te lezen in de bijlagen bij dit persbericht.