Redactioneel artikel in samenwerking tussen de KLM Flight Academy en Groningen Airport Eelde

Geplaatst op:

-Dit artikel is in samenwerking tussen de KLM Flight Academy en Groningen Airport Eelde tot stand gekomen -

Misschien kent u Groningen Airport Eelde als het startpunt van uw vakantie, heeft u uw buren al eens opgehaald na hun reis of rijdt u er dagelijks langs op weg naar uw werk. Naast het vertrek van passagiersvluchten naar bestemmingen binnen Europa, faciliteert Groningen Airport Eelde in diverse soorten vliegverkeer van nationaal belang. Zo is de luchthaven al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw de opleidingsluchthaven van Nederland, worden er donorvluchten afgehandeld, dient de luchthaven als thuisbasis voor de traumahelikopter en is de luchthaven een proeftuin voor duurzame innovaties op verschillende thema’s. Een van de gebruikers  is de KLM Flight Academy (KLMFA), die jaarlijks 60 nieuwe verkeersvliegers opleidt.

Groningen Airport Eelde wil samen met haar gebruikers zorgen voor een goede balans tussen de belangen voor omwonenden en onze maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat een actieve luchthaven impact heeft op onze omgeving. Qua infrastructuur, werkgelegenheid en connectiviteit. Maar ook vanwege effecten op eventuele geluidshinder in de nabije omgeving van de luchthaven.

In mei 2020 is de KLMFA gefuseerd met de Martinair Flight Academy, waardoor de vloot is uitgebreid. Een deel van de opleiding van KLMFA die eerder extern plaatsvond, wordt nu volledig vanaf GAE uitgevoerd. Mogelijk heeft u daardoor gemerkt dat het aantal lesbewegingen van de KLMFA het afgelopen jaar is toegenomen.  

Luchthaven van betekenis voor KLM Flight Academy
Sinds 1954 heeft de KLMFA, toen nog Rijksluchtvaart School, haar deuren geopend op Groningen Airport Eelde met als doel studenten op te leiden tot verkeersvlieger zodat veiligheid in de lucht gewaarborgd kan worden. Groningen Airport Eelde is een zeer geschikt trainingsveld omdat alle benodigde opleidingsfaciliteiten zoals huisvestiging, baanverlichting, mogelijkheid tot instrumentnaderingen en verkeersleiding die gewend is om met trainingsverkeer om te gaan, aanwezig zijn.

Praktijklessen en vliegroutes over Noord-Nederland
Om opgeleid te worden tot een gekwalificeerde verkeersvlieger, die ons in de toekomst veilig naar onze bestemming brengt, zijn praktijklessen nodig. Het praktische deel bestaat uit een basisopleiding, waarbij zowel wordt gevlogen met een eenmotorig alsook tweemotorig toestel. Ten noorden van de luchthaven ligt een landelijk oefengebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te oefenen op lage hoogte. Deze oefeningen zijn een wettelijk verplicht onderdeel van de opleiding.

Verwachting voor de toekomst
Tijdens de corona-crisis mocht de KLMFA gedurende de lockdown geen vluchten uitvoeren, dit heeft gezorgd voor achterstanden in de vlieglessen. Deze achterstanden worden de komende tijd ingehaald, passend binnen de openingstijden van de luchthaven.

Een vraag die vaak gesteld wordt is waarom het op dit moment nodig is om vliegers te blijven opleiden, terwijl de luchtvaart zich in een crisissituatie bevindt. Het opleiden van vliegers is echter een langetermijnstrategie. De opleiding duurt twee jaar. Op het moment dat er pas begonnen wordt met opleiden als de luchtvaart weer aantrekt is dat te laat. Het aantal studenten dat KLMFA opleidt is gebaseerd op een zeer conservatief berekende langjarig gemiddelde behoefte. De afgelopen jaren, waarin er sterke groei was, was het aantal afgestudeerden te weinig om de behoefte van KLM volledig in te vullen. Studenten die nu afstuderen zullen een poosje moeten wachten alvorens aan de slag te kunnen. Maar met de huidige verwachtingen van het herstel van de luchtvaart in de komende jaren zijn deze studenten toch weer nodig om alle vacatures in te kunnen vullen.

Ontwikkelen van vloot
KLMFA vindt het belangrijk om haar organisatie te verduurzamen om ook in de toekomst een hoogwaardig opleidingsinstituut te blijven. De KLMFA staat daarom positief tegenover het gebruik van elektrische lesvliegtuigen. Op dit moment zijn elektrische toestellen nog niet geschikt voor de lesvluchten van KLMFA omdat ze nog maar kort kunnen vliegen en slechts twee zitplaatsen hebben. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter snel en wanneer het technisch en economisch kan zal KLMFA deze stap graag zetten. Elektrische vliegtuigen zijn niet alleen duurzaam, maar zullen naar verwachting  ook van positieve invloed zijn op de effecten van geluidshinder in de nabije omgeving van de luchthaven. Ondertussen is al stevig geïnvesteerd in een stillere vloot. De afgelopen jaren zijn de Beechcraft Barons vervangen door veel stillere vliegtuigen van het type Diamond DA42. Ook de meest eenmotorige vliegtuigen uit de vloot van de vliegschool vallen in een stillere geluidscategorie dan de Beechcraft Barons en Beechcraft Bonanza’s uit het verleden.

Hinder beperken
KLM Flight Academy, Groningen Airport Eelde, Luchtverkeersleiding en alle andere luchtvaartpartijen doen er zoveel mogelijk aan om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. Zo wordt er gewisseld tussen circuitvliegen aan noord- en zuidzijde. Ook wordt vliegen over dorpskernen zo veel mogelijk vermeden, tenzij dit in het kader van vliegveiligheid niet mogelijk is.

De partijen houden zich aan de wetten en regels die zijn ontwikkeld door landelijke- en regionale overheden. Er wordt toezicht gehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport of alle partijen opereren binnen deze regelgeving.

Verbinding met de omgeving
Voor ons is een goede relatie met onze omwonenden prioriteit, want we willen én kunnen niet zonder draagvlak vanuit de nabije omgeving.

  • Heeft u een klacht, ervaart u overlast of wilt u een melding doen? Via de website van de Commissie Regionaal Overleg Groningen Airport Eelde kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een melding doen. Ga hiervoor naar: www.tmaeelde.nl
  • Wilt u als omwonenden op de hoogte blijven van wat er speelt? Schrijf u dan in voor de omwonendennieuwsbrief via www.groningenairport.nl/omwonenden
  • Voor overige vragen, suggesties of opmerkingen, kunt u een mail sturen naar omwonenden@gae.nl

Alle overige informatie over lopende projecten, specifieke oefeningen en andere zaken die relevant zijn voor onze omgeving, vindt u op onze website via: www.groningenairport.nl/omwonenden.