Disclaimer

Algemeen

Groningen Airport Eelde besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Ondanks deze zorg, kunnen onjuistheden of onvolledigheden in de informatievoorziening niet worden voorkomen. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout bemerken, deze zo spoedig mogelijk herstellen. De informatie en aanbevelingen die zijn opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Groningen Airport Eelde, waaronder haar nieuwsbrief, heeft het karakter van algemene voorlichting en is nimmer bedoeld als persoonlijk advies.

Groningen Airport Eelde kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast geeft zij geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie en zij behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving, informatie te wijzigen of te verwijderen. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Groningen Airport Eelde is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website, wordt uitgesloten.

Wanneer Groningen Airport Eelde links naar websites weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door Groningen Airport Eelde worden aanbevolen.

Gebruik van informatie

Groningen Airport Eelde behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is, behoudens informatie die tot doel heeft deze te verspreiden zoals het spreekbeurtpakket, niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Groningen Airport.