NXT Airport

Partners

NXT Airport is een stichting in oprichting. Groningen Airport Eelde is gestart met het innovatie- en duurzaamheidsinitiatief. Samen met diverse partners werken we aan een stevig fundament voor het programma. 

NXT Airport is een plek waar verschillende organisaties, die zich bezig houden met educatie, verduurzaming en luchtvaartinnovatie, elkaar vinden. Partijen zoals NHL-Stenden, Saab, Holthausen, PEN EM, Dronehub GAE, New Energy Coalition, Hive.mobility en KLM Flight Academy zijn reeds aangehaakt.

NXT Airport: Groningen Airport Eelde

Dat de luchtvaart moet innoveren en verduurzamen, is duidelijk. Voor ons, de volgende generatie en voor onze toekomst. 

NXT Airport is een living lab. Binnen NXT Airport komen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Binnen  de stichting worden projecten uitgevoerd die zich richten op innovatie en educatie met de focus op verduurzaming van de luchtvaart.

Groningen Airport Eelde leent zich bij uitstek als proeftuin voor deze innovaties.  De luchthaven is klein en flexibel, waardoor er veel mogelijkheden zijn om onderzoek te doen en testen uit te voeren. Tevens dient NXT Airport als broedplaats voor nieuwe innovaties en als magneet voor het aantrekken van bedrijvigheid op Groningen Airport Eelde.

Innovation & Sustainability: luchtvaart van de toekomst.

Binnen de luchtvaart spelen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. Belangrijke pijlers zijn hierbij elektrisch vliegen, verduurzaming van luchthavens en de integratie van onbemand vliegen. Binnen NXT Airport wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor een emissieloze afhandeling, waterstof tankstation en Groningen Airport Eelde als ‘’Hydrogen Valley Airport’’. Tevens ligt de focus op onbemande luchtvaartsystemen: de integratie tussen bemand en onbemand vliegen. Denk aan projecten zoals vrachtdrone-ontwikkeling en passagiersvervoer met drones.

Education: de luchthaven als plek om te leren.

Een plek waar het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenkomen. Onze generatie voor de toekomst. De Airport Campus binnen NXT Airport is een multidisciplinaire omgeving waar onderwijs in hybride vorm wordt toegepast, met de luchthaven als unieke omgeving om te leren. De Airport Campus biedt ruimte aan nieuwe opleidingen en minoren gericht op de luchtvaart en toerisme..

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het NXT Airport project? Schrijf je in via onze nieuwsbrief. 

Aanmelden NXT NEWS