Meldingsformulier onveilige situatie

Doel:
Via dit formulier kun je onveilige situaties of voorvallen melden (incidenten) die je hebt waargenomen of zo hebt ervaren. Groningen Airport Eelde (GAE) wil er alles aan doen om dit soort incidenten te voorkomen en zo haar luchthavenoperaties nog veiliger te maken.

Melden aan: 
Jouw melding gaat naar de Operational Manager van GAE. Die zal de melding beoordelen en beantwoorden. Indien noodzakelijk zal hij jouw melding (laten) onderzoeken. Je krijgt altijd een terugkoppeling van jouw melding. De melding zal vertrouwelijk behandeld worden. De inhoud kan wel, geanonimiseerd, gebruikt worden in (interne) verslagen of rapporten. Je kunt de melding ook anoniem doen, door geen e-mailadres in te vullen in het onderstaande formulier. Een terugkoppeling zal dan achterwege blijven. Als je de melding anoniem doet wil je er dan op letten dat je de melding begrijpelijk beschrijft en als je er zelf bij betrokken was, het wel duidelijk is hoe dit jou geraakt heeft.

Meldingsformulier onveilige situatie
  • ?
  •  
  •  
  • ?