Bestuur & Management

Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Groningen, de provincie Drenthe, FB Oranjewoud en de gemeente Tynaarlo. De luchthaven heeft een Raad van Commissarissen, een directie en een managementteam.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde wordt gevormd door: 

Mr. L.J. Klaassen (voorzitter)
Functie: Zelfstandig gevestigd adviseur en toezichthouder

W.J. Mansveld
Functie: Directeur Veiligheidsregio Groningen

T.B. de Vries
Functie: Zelfstandig gevestigd adviseur en toezichthouder

Ir. L.W.J. Kloosterziel
Functie: Directeur Schiphol International bij Royal Schiphol Group
 

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement geeft regels voor de uitoefening van de toezichtstaken en de benoemingsprocedure. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Kijk hier voor het Reglement Raad van Commissarissen.

Managementteam Groningen Airport Eelde

Het managementteam wordt gevormd door directeur Meiltje de Groot en de managers Gerrit Baarda (Manager Finance & IT), Andries Poelstra (Airport Manager) en Jonas van Dorp (Manager Commerce & Communicatie). Daarnaast beschikt Groningen Airport Eelde over de afdelingen Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie, Directiesecretariaat, Receptie, Administratie en operationele afdelingen ten behoeve van de afhandeling van passagiers en vliegverkeer.