Informatie over lesvluchten (KLM Flight Academy)

KLM Flight Academy

Naast het vertrek van passagiersvluchten naar bestemmingen binnen Europa, faciliteert Groningen Airport Eelde in diverse soorten vliegverkeer van nationaal belang. Zo worden er dagelijks studenten opgeleid door onder andere  KLM Flight Academy (KLS) om straks aan het werk te kunnen gaan als piloot.

Samen met andere partijen, onder andere KLM Flight Academy, zorgen we voor een goede balans tussen de belangen voor omwonenden en onze maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat een actieve luchthaven impact heeft op onze omgeving qua effecten op eventuele geluidshinder in de nabije omgeving van de luchthaven. We doen er dan ook alles aan om dit, voor jou als omwonende, tot een minimum te beperken.

Luchthaven van betekenis voor KLM Flight Academy

Sinds 1954 heeft de Rijksluchtvaart School (KLS) haar deuren geopend op Groningen Airport Eelde, met als doel piloten op te leiden zodat veiligheid in de lucht gewaarborgd kan worden. Groningen Airport Eelde is een zeer geschikt trainingsveld omdat alle benodigde opleidingsfaciliteiten zoals huisvestiging, baanverlichting, mogelijkheid tot instrumentnaderingen en verkeersleiding die gewend is om met trainingsverkeer om te gaan, aanwezig zijn. Wij zijn trots op het feit dat wij hier als luchthaven een bijdrage aan kunnen leveren.

Praktijklessen, vliegroutes over Noord-Nederland

Om opgeleid te worden tot een gekwalificeerd piloot, die ons in de toekomst veilig naar onze vakantiebestemming brengt, zijn praktijklessen nodig. Het praktische deel bestaat uit een basisopleiding, waarbij zowel wordt gevlogen met een eenmotorig vliegtuig als met een tweemotorig vliegtuig. Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te beoefenen op lage hoogte. 

Hinder beperken

Groningen Airport Eelde, vliegschool KLM Flight Academy en alle andere luchtvaartpartijen doen er alles aan om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. Zo wordt er altijd diversiteit in de routes aangebracht en wordt er gewisseld tussen circuitvliegen aan noord- en zuidzijde. Alle luchtvaartpartijen houden zich aan de wetten en regels die zijn ontwikkeld door landelijke- en regionale overheden. Er wordt tevens gehandhaafd of alle partijen opereren binnen deze regelgeving. Op die manier hopen wij dat omwonenden zo weinig mogelijk overlast ervaren.

Naast het feit dat wij er alles aan doen om eventuele hinder te minimaliseren, kunnen wij u doorverwijzen naar het meldingenloket via www.tmaeelde.nl. Via dit platform worden klachten gebundeld en wordt er gemonitord of alle bewegingen voldoen aan de gestelde eisen. Meer informatie hierover vindt u hier.