Meldingenloket

Meldpunt

Hinder beperken

Groningen Airport Eelde en alle andere luchtvaartpartijen doen er alles aan om de overlast voor jou als omwonende tot een minimum te beperken. Zo wordt er altijd diversiteit in de routes aangebracht en wordt er gewisseld tussen circuitvliegen aan noord- en zuidzijde. Op die manier hopen wij dat omwonenden zo weinig mogelijk overlast ervaren. Alle luchtvaartpartijen houden zich aan de wetten en regels die zijn ontwikkeld door landelijke- en regionale overheden. Er wordt tevens gehandhaafd of alle partijen opereren binnen deze regelgeving.

Meldpunt

Met ingang van januari 2015 is het Meldingenloket vliegverkeer GAE van de SOCROLE (Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde) gestart. Het meldingenloket wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe en Groningen en is daarmee een onafhankelijk loket. Via kwartaal- en jaarrapportages worden de meldingen geanalyseerd en wordt er inzichtelijk gemaakt hoeveel hinder er wordt ondervonden in de regio.

Om een melding te maken over vliegverkeer van- en naar Groningen Airport Eelde, verwijzen we je graag door naar de website van  Meldingenloket vliegverkeer GAE