Sponsorverzoeken

Jaarlijks bereiken ons vele verzoeken tot sponsoring, waaruit wij gedwongen zijn een weloverwogen keuze te maken. Helaas moeten wij mededelen dat Groningen Airport Eelde op dit moment geen budget beschikbaar heeft om verenigingen c/q events financieel te ondersteunen. 

Groningen Airport Eelde beschikt over beperkte mogelijkheden wat betreft het sponsor- en evenementenbudget. Aangezien al met verscheidene regionale verenigingen, goede doelen en organisaties een overeenkomst is gesloten, en dit met name al bestaande overeenkomsten zijn, zien wij op dit moment geen mogelijkheden om op nieuwe sponsorverzoeken in te gaan.